מאמרים

פלילים בחברה הדתית - חלק IIלמה נוצר עיוות בדיווחים
בסופו של דבר המוח ההגיוני אומר את הדבר הבא – נכנסתי אל דף נחיתה של אתר חדשות או אתר אחסון אתרים מהימן, לחצתי על הכותרת פלילים במשך שנה שלמה כל יום ומצאתי שהיו פי כמה וכמה מקרי פשיעה של חילונים מאשר כאלה של דתיים. מכך אני מסיק שקיימת פחות פשיעה בחברות דתיות. הדרך שתוארה לעיל הינה הגיונית לחלוטין אך היא אינה מביאה בחשבון גורמים שיכולים לפגום במהימנות של אותם דיווחים. אני חס ושלום לא מתכוון לפגוע באמינות של אתר אחסון אתרים כזה או אחר אבל קיים קשר הדוק בין הידיעות המפורסמות למידת הקושי להשיג את אותן ידיעות. חברות דתיות מתאפיינות, בין היתר, ברצון לשמור על לכידות והגנה מחדירת גורמים חיצוניים – בכך אין ספק. לכן מובן לחלוטין למה פשעים בחברות כאלה מדווחים בצורה דיסקרטית יותר למשטרה מאשר אלה שנעשית בחברה החילונית הפרוצה.

מצד שני
בכל זאת, אם נפעיל את ההיגיון שנוצר אך ורק בתחומי המאמר הזה – ולפיו פשעים בחברות דתיות מדווחים פחות מאשר בחברות חילוניות – הרי שרק בכך יש תמריץ להקטנת הפשיעה אצל דתיים. פרסומים על פשיעה מהווים זרז ידוע לפשיעה נוספת ואם האדם הדתי בעל פוטנציאל פלילי נכנס אל דף נחיתה כזה או אחר ולא רואה אף דיווח על פשיעה מהמגזר שלו – נחסך ממנו אותו זרז שלא נחסך מחברו החילוני. www.aviv-gvahim.co.il/

חזרה לחלק ראשון